Support
www.kiln.name
08-1914-0953 , 0-2394-7863 , 0-2380-5041 fax-0-2394-7864
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ
จำนวนครั้งที่เปิดดูสินค้า : 634 | ความคิดเห็น: 0

เตาอบไฟฟ้า 6 ลบ.ม. อบวานิช

 เพิ่มเมื่อ: 09/01/2017
 แก้ไขล่าสุด: 12/04/2017
 เบอร์โทรติดต่อ: 08-1914-0953 , 0-2394-7863 , 0-2380-5041 fax-0-2394-7864
 อีเมลล์: bangkokoven@gmail.com

รายละเอียด:
อุณหภูมิ 200 องศา ซ. , มีระบบลมร้อนหมุนเวียน , อุณหภูมิสม่ำเสมอ , สามารถทำเตาอบให้อุณหภูมิสูงถึง 500 องศา ซ. , ใช้ฮีตเตอร์ครีบ (fin heater) ต่างประเทศ มาตรฐานยุโรป แข็งแรง ทนทาน , มีระบบเตือน เมือเกิด overtemp. (อุณหภูมิสูงเกินที่ตั้งไว้)
ไม่ระบุราคา

 สินค้าที่เกี่ยวข้อง

เตาอบไฟฟ้า 500 องศา ซ. เตาไฟฟ้าอบแห้ง 200 องศา ซ.
guest
ชื่อ
Email
เบอร์โทรศัพท์
Tel: 08-1914-0953 , 0-2394-7863 , 0-2380-5041 fax-0-2394-7864| Email: bangkokoven@gmail.com