Support
www.kiln.name
08-1914-0953 , 0-2394-7863 , 0-2380-5041 fax-0-2394-7864
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

จำนวนสินค้า: 3   หน้าที่: 1/1

จำนวนสินค้าต่อแถว จำนวนสินค้าที่แสดง
เลือกจำนวนสินค้าที่ต้องการให้แสดงใน 1 หน้า
 
แก้ไขล่าสุด: 12/04/2017
รายละเอียด: มีระบบลมร้อนหมุนเวียน , อุณหภูมิสม่ำเสมอ , สามารถทำเตาอบให้อุณหภูมิสูงถึง 500 องศา ซ. , ใช้ฮีตเตอร์ครีบ (fin heater) ต่างประเทศ มาตรฐานยุโรป แข็งแรง ทนทาน , มีระบบเตือน เมือเกิด overtemp. (อุณหภูมิสูงเกินที่ตั้งไว้)
ไม่ระบุราคา
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
แก้ไขล่าสุด: 12/04/2017
รายละเอียด: อุณหภูมิ 200 องศา ซ. , มีระบบลมร้อนหมุนเวียน , อุณหภูมิสม่ำเสมอ , สามารถทำเตาอบให้อุณหภูมิสูงถึง 500 องศา ซ. , ใช้ฮีตเตอร์ครีบ (fin heater) ต่างประเทศ มาตรฐานยุโรป แข็งแรง ทนทาน , มีระบบเตือน เมือเกิด overtemp. (อุณหภูมิสูงเกินที่ตั้งไว้)
ไม่ระบุราคา
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เพิ่มเมื่อ: 12/04/2017
รายละเอียด: อบได้ 500 องศา ซ. อุณหภูมิสม่ำเสมอ
ไม่ระบุราคา
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

1
Tel: 08-1914-0953 , 0-2394-7863 , 0-2380-5041 fax-0-2394-7864| Email: bangkokoven@gmail.com